1800 óta született szerzők

Teljes szövegű keresés

1800 óta született szerzők
ELŐSZÓ
Ez a kötet a Bölcsességek könyve című gyűjtemény második része, amely lényegileg a modern gondolkodást mutatja be: a tizenkilencedik és huszadik században született és már nem élő szerzők kiemelkedő gondolatait, aforizmákat, szállóigéket, figyelemre méltó idézeteket, egyrészt különféle gyűjtemények, másrészt a szerkesztő személyes ízlése, saját válogatása alapján. A kiadvány koncepciójáról s a feldolgozás módjáról az első kötet bevezetőjében bővebben szóltunk, itt újból csak azt jegyezzük meg, hogy a szerzőkre legjellemzőbb művekből idézünk; teljes életművek keresztmetszete válogatásunkba nem kerülhetett bele. A szövegek a szerzők születésének sorrendjében jelennek meg (az egyazon évben születettek ábécérendben követik egymást). Az aforizmák, idézetek forrása a jegyzetben található: első helyen a szerző családi és keresztneve, (zárójelben) születési és halálozási éve áll, majd egy-két szavas lexikális jellemzése. Ezt követi vastag számmal az egyes tételek sorszáma s a lelőhely: dőlt betűvel az idézett (önálló) mű címe, utána a fejezet, felvonás stb., végül – gondolatjel után – közönséges betűvel az idézett kiadás (kötetcím, gyűjtemény stb.) adatai: cím, kiadó, város, év. Ezen kiadás megfelelő oldalszáma és a fordító neve zárja az egyes tételekre vonatkozó adatokat. A következő (szintén vastag számmal jelölt) tétel(ek) adatai csak változás esetén különböznek; új adat (szám) megjelenéséig az előzőek érvényesek. Némely, klasszikusnak tekinthető (főként magyar) szerző, számos kiadásban hozzáférhető műve, verse csak címmel van jelölve, egy-egy kötetkiadásra külön nem utalunk. A legtöbbet használt források címét általában rövidítve adjuk. A jegyzeteket bibliográfia, névmutató és tárgymutató követi.
Kristó Nagy István
AZ ÚJ KIADÁS ELÉ
Ezzel a harmadik kiadással a Bölcsességek könyvé-nek példányszáma elérte a negyedmilliót, ami ilyen jellegű, tehát nem szórakoztató művek esetében Magyarországon alighanem példátlan. Ez nem kis örömmel tölti el a szerkesztőt. Nem saját „diadalát” ünnepelné, hanem a magyar értelmiségét, amelynek nehéz körülmények között is volt igénye ilyen könyvekre. Egyetlen példány sem maradt eddig raktáron, sőt a mind „zárkózottabb” könyvterjesztők is folyvást követelték az utánnyomást. Az olvasót dicséri ez a siker, remélve, hogy valóban olvasója, s nemcsak ajándékozója vagy polcon elhelyezője e műnek. Nem mintha az elejétől végig való olvasást tartanám feltétlenül fontosnak: lexikonszerűen föllapozásra váró mű ez, bár a folyamatos olvasás történeti látásmóddal szolgálhat. E történetiségből következik, hogy noha mód lett volna rá, nem töröltem, még csak nem is ritkítottam a „marxizmus-leninizmus” szerzőinek írásait. Ha e gondolat- és politikai rendszer most letűnt vagy legalábbis visszaszorult, következményei elvitathatatlanok és hogy ezt megérthessük, szembe kell néznünk a forrásokkal, az ideológiával. Annál is inkább, mert ezeket a hajdan „alapműveket” mostanában aligha adják ki. Leglényegük hadd legyen tehát olvasható ebben az antológiában, mint benne volt (és persze benne van most is) a katolikus filozófia vagy az egzisztencializmus megannyi bölcs mondása. A 20. század teljes, korszerű áttekintését a több mint tíz éve készülő harmadik kötet adja majd közre. Abban lehet pillantást vetni azon nagyok életművére is, akik azért maradtak ki a jelen kötetből, mert lezárásakor, 1982-ben még éltek. Bár az ő életművük feldolgozása is megtörtént, a második kötet elkészítésekor valahol meg kellett húzni a határvonalat, s a terjedelem miatt nem történt meg most sem az előző kiadások óta elhunytak anyagával való kiegészítés.
Kristó Nagy István

 

PULSZKY FERENC (1814–1897) politikus, régész SEVCSENKO, TARASZ GRIGORJEVICS (1814–1861) ukrán forradalmár, költő és festőművész BISMARCK, OTTO VON (tk. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen; 1815–1898) porosz-német politikus, kancellár GIEBEL, EMMANUEL (1815–1884) német költő LABICHE, EUGENE (1815–1888) francia drámaíró TROLLOPE, ANTHONY (1815–1882) angol regényíró VERES PÁLNÉ (1815–1895) a magyar nőnevelés úttörője EUGENE POTTIER (1816–1887) BAILEY, PHILIP JAMES (1816–1902) angol költő BRONTË, CHARLOTTE (1816–1855) angol írónő FREYTAG, GUSTAV (1816–1895) német regényíró POTTIER, EUGENE (1816–1887) francia proletárköltő STORM, Theodor (1817 -1888) német író, költő KARL BECK (1817–1879) magyarországi származású osztrák költő ARANY JÁNOS (1817–1882) költő HERWEGH, GEORG (1817–1875) német forradalmár költő LAYARD, AUSTEN HENRY (1817–1894) angol politikkus, közíró, archeológus MOMMSEN, THEODOR (1817–1903) német történész, jogtudós STORM, THEODOR (1817–1888) német költő, elbeszélő THOREAU, HENRY DAVID (1817–1862) amerikai költő, esszéíró TOMPA MIHÁLY (1817–1868) költő BRONTË, EMILY (tk. Ellis Bell; 1818–1848) angol regényírónő MARX, KARL (1818–1883) német gondolkodó, közgazdász, újságíró, a nemzetközi proletariátus vezéralakja PRERADOVIČ, PETAR (1818–1872) horvát költő TURGENYEV, IVAN SZERGEJEVICS (1818–1883) orosz elbeszélő BODENSTEDT, FRIEDRICH (1819–1892) német költő NICOLAE BĂLCESCU (1819–1852) román forradalmi demokrata politikus, történész CLOUGH, ARTHUR HUGH (1819–1861) angol költő COURBET, GUSTAVE (1819–1877) francia festő ELIOT, GEORGE (tk. Mary Ann Evans, később Cross; 1819–1880) angol írónő FONTANE, THEODOR (1819–1898) német regényíró JONES, ERNEST CHARLES (1819–1869) angol chartista költő KELLER, GOTTFRIED (1819–1890) svájci német író POLONSZKIJ, JAKOV PETROVICS (1819–1898) orosz költő RUSKIN, JOHN (1819–1900) angol esztéta, társadalomfilozófus és szociológus WHITMAN, WALT (1819–1892) amerikai költő AUGIER, ÉMILE (1820–1889) francia drámaíró ENGELS, FRIEDRICH (1820–1892) filozófus, a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő alakja NIGHTINGALE, FLORENCE (1820–1910) angol közéleti személyiség PÁLFFY ALBERT (1820–1897) író, publicista SPENCER, HERBERT (1820–1903) angol filozófus AFANASZIJ AFANASZJEVICS FETT (1820–1892) orosz költő LUDWIG PFAU (1821–1894) német költő és elbeszélő AMIEL, HENRI-FRÉDÉRIC (1821–1881) svájci francia filozófus és esszéíró BAUDELAIRE, CHARLES (1821–1867) francia költő BUCKLE, HENRY THOMAS (1821–1862) angol történetíró DOSZTOJEVSZKIJ, FJODOR MIHAJLOVICS (1821–1881) orosz regényíró, elbeszélő FLAUBERT, GUSTAVE (1821–1880) francia regényíró HELMHOLTZ, HERMANNN LUDWIG FERDINAND VON (1821–1894) német természettudós MAJKOV, APOLLON NYIKOLAJEVICS (1821–1897) orosz költő NYEKRASZOV, NYIKOLAJ ALEKSZEJEVICS (1821–1877) orosz költő ARNOLD, MATTHEW (1822–1888) angol költő és kritikus GONCOURT FIVÉREK – Edmond Hout de (1822–1896) és Jules Hout de (1830–1870) francia regényírók PASTEUR, LOUIS (1822–1895) francia természettudós PHELPS, EDWARD JOHN (1822–1900) angol politikus ANDRÁSSY GYULA (1823–1890) politikus, miniszterelnök MADÁCH IMRE (1823–1864) költő, drámaíró PETŐFI SÁNDOR (1823–1849) költő RENAN, ERNEST (1823–1892) francia író NYIKITYIN, IVAN SZAVVICS (1824–1861) orosz költő PODMANICZKY FRIGYES (1824–1907) politikus, a Nemzeti Színház intendánsa SELGUNOV, NIKOLAJ VASZILJEVICS (1824–1891) orosz író SÜKEY KÁROLY (1824–1854) politikus USINSZKIJ, KONSZTANTYIN DMITRIJEVICS (1824–1870) orosz pedagógus HUXLEX, THOMAS HENRY (1825–1895) angol természettudós JÓKAI MÓR (1825–1904) regényíró, elbeszélő LASSALLE, FERDINAND (1825–1864) német szocialista politikus, író MEYER, CONRAD FERDINAND (1825–1898) svájci német költő és elbeszélő GYULAI PÁL (1826–1909) kritikus, költő és regényíró GYULAI PÁL (1825–1909) MOCSÁRY LAJOS (1826–1916) politikus PESCHEL, OSCAR (1826–1875) német földrajztudós BERTHELOT, PIERRE EUGENE MARCELIN (1821–1907) francia természettudós GOFFREDO MAMELI (1827–1849) olasz költő VAJDA JÁNOS (1827–1897) költő CSERNISEVSZKIJ, NYIKOLAJ GAVRILOVICS (1828–1889) orosz filozófus, író FROMMEL, EMIL (1828–1896) német teológus, író IBSEN, HENRIK (1828–1906) norvég drámaíró MEREDITH, GEORGE (1828–1909) angol regényíró TAINE, HIPPOLYTE (1828–1893) francia filozófus, történész TOLSZTOJ, LEV NYIKOLAJEVICS (1828–1910) orosz regényíró FEUERBACH, ANSELM (1829–1880) német festőművész MIHAJLOV, MIHAIL LARIONOVICS (1829–1915) orosz költő EBNER-ESCHENBACH, MARIE VON (1830–1916) osztrák regényírónő és költő MICHEL, LOUISE (1830–1905) francia politikus és költő MISTRAL, FRÉDÉRIC (1830–1914) provanszál költő RECLUS, ELISÉE (1830–1905) francia földrajztudós TÓTH KÁLMÁN (1831–1881) újságíró, költő IPPOLITO NIEVO (1831–1861) TÓTH KÁLMÁN (1831– 1881) költő, publicista BUSCH, WILHELM (1832–1908) német szatirikus költő, elbeszélő és grafikus CAROLL, LEWIS (tk. Charles Lutwidge Dodgson; 1832–1898) angol meseíró és költő MANET, EDOUARD (1832–1883) francia festő FERDINAND VON SAAR (1833–1906) osztrák novellista és költő BRAHMS, JOHANNES (1833–1897) német zeneszerző DILTHEY, WILHELM (1833–1911) német filozófus JOVANOVIC ZMAJ, JOVAN (1833–1904) szerb költő MENGYELEJEV, DMITRIJ IVANOVICS (1834–1907) orosz kémikus MORRIS, WILLIAM (1834–1896) angol költő, író, iparművész, politikus RÁMAKRISNA (Gadádar Csatterdzsi; 1834–1886) hindu szektaalapító

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT