NAGYSZOMBAT. Írta Marton József dr.

Teljes szövegű keresés

173NAGYSZOMBAT.
Írta Marton József dr.

Nagyszombat a XVII. században.
Eredetije Spitzer Mór széleskúti gyüjteményében
Nagyszombat szab. kir. város, hazánk azon helységei közé tartozik, a melyekről – mint mondani szokták – „nem kell históriát csinálni”. Sőt jelene is éppen azért érdemel kiváló figyelmet, mert rég lezajlott munkás életének alkotásai, emlékei legnagyobbrészt ma is fönnállnak s a szemlélőben méltó megilletődést keltenek.
Keletkezése visszanyúlik a messze századok homályába; hazai történetünk négy első századában érdemes szerepe van; szab. kir. városi rangja a legrégibbekével versenyez; vagy három századon át középpontja volt a katholikus törekvéseknek; másfél századon keresztül tűzhelye az egyetemi oktatásnak s vele a magyar tudományosságnak.
Lehetetlen tehát és méltánytalan e város ismertetésébe bocsátkoznunk a nélkül, hogy emez érdemekben s emlékekben gazdag multjáról, szinte lármás fiatalságáról meg ne emlékezzünk. E város előkelő helyet kért nemcsak Pozsony vármegye történeti keretében, hanem az egész ország kultur-históriájában is. Ismertetésekor komoly kötelességként hárul reánk, hogy kicsinyesnek látszó emlékeit is szóbahozzuk. Ennek több oka van. E város még nem találta meg hivatott történetíróját; levéltára hiányos és rendezetlen; emlékeinek ismertetői nem igen végeztek mélyreható kutatásokat; tradicziója hihetetlenül hiányos és ferde; a nagy idők félig gazdátlan fragmentumainak nagy ellensége pedig – a haladó idő, kíméletlenül végezheti munkáját.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages