ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE TÖRTÉNETE.

Teljes szövegű keresés

474ABAUJ-TORNA VÁRMEGYE TÖRTÉNETE.
A MAI Abauj-Torna vármegye területének őstörténete, mint legtöbb őskori történet, a mesék, mondák és regék világában vész el.
A történetileg meg nem állapitható hagyomány szerint a mai Abauj vármegye területét a honfoglaláskor nemzetiségek szerént történt felosztás utján Ede és Edömér, a magyarokkal bejött kabar, mások szerént kún törzsfők kapták. E területen Anonymus szerint Bors vezér már várat épitett volna.

 

Várispánság. Árpádok kora. Aba Samu. Szt. László. XII. század. Kálmán. II. Géza. II. Endre. Ujvár ispánjai. Királyné birtokai. Abaujvár első tisztjei. Tatárjárás. IV. Béla. Egyházi élet. Vármegye kialakulása. Főispánság. IV. László. Árpádház kihalta után. Róbert Károly. Nagy Lajos. Zsigmond. Adóösszeirás 1427-ből. Zsigmond adományai. Giskra. Abauj vármegye első ismert országos követei. Szepsi. Hunyady János. V. László. I. Mátyás. Albert Abauj vármegyében. II. Ulászló. Abauj vármegye Ulászló ellen. Habsburgok. Reformáczió. Zápolya János. Regécz. I. Ferdinánd. Izabella. Szikszói gyülés. Nagy-Ida. Törökök megjelenése. Szikszó. Jezsuiták. Orsz. törvények I. Ferdinánd alatt. I. Miksa. Schwendi. Vadászvára. Megyei gyülések jegyzőkönyve. Tisztviselők. Közállapotok a XVI. században. Adó. I. Rudolf. Szikszói csata 1588-ban. Vizsolyi nyomda. Idegen főkapitányok. Bocskay. Bocskay halála után. Országgyülések. Bocskay rendeletei a vármegye levéltárában. Megyei gyülések Gönczön. Idegen várkapitányok. Szabályrendeletek. Várak költségei. Adók. Bocskay halála után. II. Mátyás. Bethlen Gábor. Jászóvár feldulása. Szabályrendeletek II. Mátyás korából. 1619-iki kassai országgyülés. Felekezetek egyenjogusága. Bethlen levele Alvinczihez. II. Ferdinánd. Vallási torzsalkodások. III. Ferdinánd. I. Rákóczy György. Székház Kassán. 1663-iki országgyülés. I. Lipót. Panaszok. Wesselényi-féle összeesküvés. Spankau. Petróczy-fölkelés. Kobb. Thököly. II. Rákóczy Ferencz. Rákózcy után. Elpusztult községek. 1715-iki összeirás. Birtokperek. Harminczadok megszüntetése. Telepités. Mária Terézia. Nemesi fölkelés 1741-ben. 1744–45. Mária Terézia rendeletei. II. József. Abszolutizmus. Német nyelv. Népszámlálás. Abauj vármegye II. József ellen. Abauj és Torna egyesitése. Torna története. Szádvár. Főispánok 1608–1783. Kassa, megyei hatóság alatt. Jászóvár. II. Lipót. Megyei autonomia helyreállitása. I. Ferencz. Martinovics-összeesküvés. Nemesi fölkelések. Közállapotok. Drágaság. Limitáczió.

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem