Találatok (ősz)

48 találat (0,043 másodperc)
 • 1. TERVEZETT CIKK ERDÉLYRŐL Pest, 1865. ősz
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • II. kötet 1850–1873 • X. fejezet A KIEGYEZÉS MEGÁLLAPODÁS 1865-1868

  [...] TERVEZETT CIKK ERDÉLYRŐL Pest 1865 ősz [...]

 • 2. PERCZEL MÓR LEÁNYÁNAK ELHUNYTA ALKALMAKOR.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • V. KÖTET 1867–1868

  Tartozunk részvétünk e nyilvánításával az ősz bajnoknak ki annyit áldozott a [...]

 • 3. I.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • IV. KÖTET 1866–1867 • DEÁK ÉS BEUST TALÁLKOZÁSA.

  [...] a középtermetnél valamivel magasabb egészen ősz de mégis eleven úr Midőn [...]

 • 4. A BIRÁK ELMOZDÍTHATATLANSÁGÁRÓL.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • I. KÖTET 1829–1847

  [...] is nagyon kivánatos Mosony követe ősz tapasztalást hideg megfontolással párosítva rajzolta [...]

 • 5. DEÁK FERENC PROGRAMJA A DEBATTE1 CÍMŰ LAPBAN Bécs, 1865. május 7., 8., 9.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • II. kötet 1850–1873 • X. fejezet A KIEGYEZÉS MEGÁLLAPODÁS 1865-1868

  [...] már évekkel ezelőtt megpendítette az ősz Hartig gróf 4 a kiegyenlítés [...]

 • 6. IRODALOM
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • II. kötet 1850–1873

  [...] új folyam 14 sz 1999 ősz 55 77 p [...]

 • 7. 61. Kehida, 1850. január 28. Deák Ferenc levele Bogyay Lajoshoz, Zala megye cs. kir. megyefőnökéhez
  Deák Ferenc munkái • A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE • Molnár András: DEÁK FERENC IGAZSÁGÜGYI MINISZTERI IRATAIBÓL

  [...] 1875 konzervatív megyei tisztviselő 1848 őszétől Zala cs kir megyefőnöke [...]

 • 8. A PESTI NAPLÓ CZIKKEIRŐL.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • III. KÖTET 1861–1866

  [...] én évenkint a nyári és őszi hónapokat folytonosan falun töltöm oly [...]

 • 9. 35. Deák Ferenc levele ismeretlenhez
  Deák Ferenc munkái • SZÁZ LEVÉL DEÁK FERENCTŐL

  [...] f orint 90 x rajcár osz trák ért ék [...]

 • 10. B. WESSELÉNYI MIKLÓSNAK. PEST, február 7-én 1842.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC EMLÉKEZETE. • LEVELEK 1822–1875.

  [...] pontos határozottsággal kifejezni fölötte nehéz Őszig ha tovább nem a választmány [...]

 • 11. LEVÉL VÖRÖSMARTY MIHÁLYHOZ Kehida, 1825. november 15.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • I. kötet 1825–1849 • I. fejezet PÁLYAKEZDŐ ÉVEK 1825-1832

  [...] melyben azt írod hogy az őszre Pestről elmenendesz véletlenül elvesztettem s [...] elnémultál Holott üres időd az ősszel elég lévén addig kellett volna [...]

 • 12. ELŐSZÓ
  Deák Ferenc munkái • „JAVÍTVA VÁLTOZTATNI” DEÁK FERENC ÉS ZALA MEGYE 1832. ÉVI REFORMJAVASLATAI

  [...] kúria helyreállításának ügyét is 1999 őszén a Magyar Jogászegylet Zala Megyei [...]

 • 13. NEDECZKY IDÁNAK. PEST, február 2-án 1855.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC EMLÉKEZETE. • LEVELEK 1822–1875.

  [...] megyek Pestre pedig a jövő őszig vissza nem térek [...]

 • 14. IV.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • V. KÖTET 1867–1868 • KOSSUTH TERVÉRŐL AZ ALSÓ-DUNAI CONFŒDERATIO TÁRGYÁBAN.

  [...] mindazon számosaktól kikkel a mult ősz óta találkozánk E tényt confirmálták [...]

 • 15. DEÁK FERENCZNEK 1865. MÁJUSI PROGRAMMJA.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • III. KÖTET 1861–1866

  [...] már évekkel ezelőtt megpendítette az ősz Hartig gr a kiegyenlítés eszméjét [...]

 • 16. A HELYZET BÉCSBEN.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • III. KÖTET 1861–1866

  [...] hiszi hogy a jelen év őszénél előbb jönne össze Sennyeytől folytatja [...]

 • 17. KOSSUTH LAJOSNAK. KEHIDÁN, június 27-én 1840.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC EMLÉKEZETE. • LEVELEK 1822–1875.

  Miklósunk Wesselényi úgy hiszem az őszig Graefenbergben marad levelét már rég [...]

 • 18. 16. Zalaegerszeg, 1825. július 11. Deák büntetőpere a gyilkossággal vádolt Dormán György gyűrűsi lakos ellen.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC ÜGYÉSZI IRATAI 1824 – 1831 • DEÁK FERENC ÜGYÉSZI IRATAI 1824. szeptember 6. – 1831. február 16.

  Dormán György 1824 őszén úgy megverte Mayer Antal gyűrűsi [...]

 • 19. 7. Deák Ferenc levele Molnár Ferenchez
  Deák Ferenc munkái • SZÁZ LEVÉL DEÁK FERENCTŐL

  [...] Ha mi Kehidát még az ősszel eladhatjuk akkor mentve lesztek minden [...]

 • 20. Az úrbéri törvényjavaslatok utóélete
  Deák Ferenc munkái • A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE • Fónagy Zoltán: DEÁK FERENC ÉS A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS

  [...] és megnyerni a parasztságot 1848 őszén telén három kiáltványban is elismerte [...]

 • 21. PULSZKY FERENCZNEK. PESTEN, márczius 16-án 1859.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC EMLÉKEZETE. • LEVELEK 1822–1875.

  [...] hónapig Pesten a nyarat és ősznek első felét Zalában s néha [...]

 • 22. LEVÉL KOSSUTH LAJOSHOZ Kehida, 1844. november 2.–november 21.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • I. kötet 1825–1849 • V. fejezet ORSZÁGOS ÉS MEGYEI KÖZÉLET 1841-1847

  [...] 005 017 018 18 1844 őszén nagyrészt Mayer Jakab és Fischer [...] a választ s még ezen őszön lerándulni Zsibóra számolgattam s volt [...] 005 017 018 18 1844 őszén nagyrészt Mayer Jakab és Fischer [...]

 • 23. LEVÉL VÖRÖSMARTY MIHÁLYHOZ Kehida, 1832. február 24.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • I. kötet 1825–1849 • I. fejezet PÁLYAKEZDŐ ÉVEK 1825-1832

  [...] a fegyveres beavatkozástól és 1832 őszére összehívta a magyar országgyűlést deak [...] a fegyveres beavatkozástól és 1832 őszére összehívta a magyar országgyűlést [...]

 • 24. NEGYVEN TAGJA TÖRVÉNYES TÁVOLLÉTÉBEN A HÁZ NEM FOLYTATHAT ÉRDEMLEGES TÁRGYALÁSOKAT.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • VI. KÖTET 1868–1873

  [...] e nyáron lesz a miniszteriumnak őszig talán novemberig elég ideje hogy [...]

 • 25. Molnár András: DEÁK FERENC A FORRADALOM ELŐTT
  Deák Ferenc munkái • A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE

  [...] zalai követválasztási bukás után 1843 őszén visszavonult az országos közélettől és [...] a helyi önkéntes adózóknak 1845 őszétől azonban mintegy két éven át [...] arról tanúskodnak hogy Deákot 1845 őszétől mintegy két éven át súlyos [...] 1845 őszén Deák nemcsak a kormánypárt sikereinek [...]

 • 26. A szabadságharc után
  Deák Ferenc munkái • A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE • Hermann Róbert: DEÁK FERENC TEVÉKENYSÉGE 1848 OKTÓBERÉTŐL A SZABADSÁGHARC VÉGÉIG

  [...] ő is bujdosott így 1849 őszén néhány hétig Vas Gerebennek a [...]

 • 27. Deák és a jobbágyfelszabadító áprilisi törvények
  Deák Ferenc munkái • A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE • Fónagy Zoltán: DEÁK FERENC ÉS A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS

  [...] el megyéje követi tisztét 1847 őszén Az utolsó rendi országgyűlésen Tolnay [...]

 • 28. A törvényjavaslat az országgyűlés előtt
  Deák Ferenc munkái • A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE • Fónagy Zoltán: DEÁK FERENC ÉS A JOBBÁGYFELSZABADÍTÁS

  [...] a dézsmaadás alól ami az őszre konfliktusok tömegét ígérte Szeptember közepén [...] volna 1830 ban de 1848 őszén már kevés A törvényhozásnak meg [...]

 • 29. MILY KÖRÜLMÉNYEK KÖZT VÁLLALT DEÁK FERENCZ KÖVETSÉGET ÉS MINISZTERI JELÖLTSÉGET 1848-BAN.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • II. KÖTET 1848–1861

  [...] legyen mert e nékül az ősz herczeg meggyőződése szerint is minden [...]

 • 30. Kossuth és Deák – avagy kié legyen a gyeplő?
  Deák Ferenc munkái • A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE • Hermann Róbert: DEÁK FERENC TEVÉKENYSÉGE 1848 OKTÓBERÉTŐL A SZABADSÁGHARC VÉGÉIG

  [...] A példázat inkább az 1848 őszi helyzetre vonatkozhat amikor a képviselőházban [...]

 • 31. UTÓSZÓ
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • II. kötet 1850–1873

  Deák 1844 őszére kilábalt lelki válságából és legalább [...] 644 1849 őszén Julius von Haynau táborszernagy a [...] vezetői szerepre mint őt 1849 őszétől kényszerűen tudomásul kellett vennie maga [...] is vonatkozott az igazolás kötelezettsége Ősz elején Vas Gereben társaságában néhány [...] ezt követő hónapokban sem de ősszel már szokása szerint levonult Pusztaszentlászlóra [...]

 • 32. KÉPVISELŐHÁZI BESZÉD AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELNÖKÉNEK JELÖLÉSÉRŐL Pest, 1870. május 13.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • II. kötet 1850–1873 • XI. fejezet A DUALIZMUS ÉVEI 1869-1873

  [...] mely felett mi a múlt ősszel tanácskoztunk deak 002 005 006 [...]

 • 33. 3. A szervezőmunka Deák minisztériumában
  Deák Ferenc munkái • A BATTHYÁNY-KORMÁNY IGAZSÁGÜGYI MINISZTERE • Dobszay Tamás: DEÁK FERENC ÉS AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM SZERVEZÉSE

  [...] a kezdeteknél elakadt és Ghyczy ősszel csak az üres állásokról tudott [...] erdélyi osztály tervét Ghyczy emlékiratában őszre teszi és az OHBhoz általa [...] Lunkányi Károly Ezzel szemben már ősszel törölni kellett a személyzeti listáról [...]

 • 34. B. WESSELÉNYI MIKLÓSNAK. KEHIDÁN, november 27-én 1844.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC EMLÉKEZETE. • LEVELEK 1822–1875.

  [...] feltevém magamban hogy még ezen őszön hozzád megyek ha csak néhány [...]

 • 35. LEVÉL KLAUZÁL GÁBORHOZ Kehida, 1843. szeptember 3.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • I. kötet 1825–1849 • V. fejezet ORSZÁGOS ÉS MEGYEI KÖZÉLET 1841-1847

  [...] László adósságainak átvállalása fejében 1843 őszén unokaöccsének Csány Elek 1810 184 [...] László adósságainak átvállalása fejében 1843 őszén unokaöccsének Csány Elek 1810 184 [...]

 • 36. BÉLI GÁBOR: ZALA VÁRMEGYE DEÁK FERENC ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT ÉSZREVÉTELEI A JOGÜGYI MUNKÁLATRÓL
  Deák Ferenc munkái • „JAVÍTVA VÁLTOZTATNI” DEÁK FERENC ÉS ZALA MEGYE 1832. ÉVI REFORMJAVASLATAI

  [...] feltéve hogy a felek az ösz szes beírási lehetőségüket kihasználják optimális [...] artikulus csak konstatálta hogy az osz tozatlan az atyjával vagyonközösségben élő [...] az alapelveket rögzítő 23 szakaszra osz tott bevezető részt Ennek hiányát [...]

 • 37. LEVÉL WESSELÉNYI MIKLÓS BÁRÓHOZ Kehida, 1844. november 27.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • I. kötet 1825–1849 • V. fejezet ORSZÁGOS ÉS MEGYEI KÖZÉLET 1841-1847

  [...] feltevém magamban hogy még ezen őszön hozzád megyek ha csak néhány [...]

 • 38. A KÜLDÖTTSÉGEK KÖZÖS MEGÁLLAPODÁSAIRÓL AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉS A QUÓTA TÁRGYÁBAN.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • V. KÖTET 1867–1868

  [...] forintot vesznek át Az ezen ösz szükségletben foglalt 62 376 387 [...]

 • 39. KÉPVISELŐHÁZI BESZÉD AZ ÁLLAM ÉS EGYHÁZ VISZONYÁRÓL Pest, 1873. június 28.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • II. kötet 1850–1873 • XI. fejezet A DUALIZMUS ÉVEI 1869-1873

  [...] történjék hanem halasztassék a legközelebbi őszre Halasztassék először is azért mert [...]

 • 40. LEVÉL OSZTERHUEBER JÓZSEFHEZ Pest, 1842. november 10–16.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC VÁLOGATOTT POLITIKAI ÍRÁSOK ÉS BESZÉDEK • I. kötet 1825–1849 • V. fejezet ORSZÁGOS ÉS MEGYEI KÖZÉLET 1841-1847

  [...] mikor végzi el Huszár az őszi vetést eddig két nap is [...] Istenért ma gára ezen nedves őszi időben a kapo r nak [...]

 • 41. KOSSUTH LAJOSNAK. KEHIDÁN, november 2-án 1844 és november 21-én.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC EMLÉKEZETE. • LEVELEK 1822–1875.

  [...] a választ s még ezen őszön lerándulni Zsibóra számolgattam s volt [...]

 • 42. ÉSZREVÉTELEK AZ ORSZÁGOS KIKÜLDÖTTSÉGNEK A BANDERIUMOKRÓL, ÚGY A NEMESI LUSTRÁRÓL,581 ÉS FEGYVERBEN VALÓ GYAKORLÁSRÓL KÉSZÜLT MUNKÁJÁRA
  Deák Ferenc munkái • „JAVÍTVA VÁLTOZTATNI” DEÁK FERENC ÉS ZALA MEGYE 1832. ÉVI REFORMJAVASLATAI • ZALA VÁRMEGYÉNEK AZ ORSZÁGOS KIKÜLDÖTTSÉGNEK RENDSZERES MUNKÁIRA TETT ÉSZREVÉTELEI 1832

  [...] találtatik az nagyon sok nehézséggel ösz vekötött kérdésekre ád alkalmatosságot ha [...]

 • 43. ÉSZREVÉTELEK AZ URBARIÁLIS TÁRGYRA NÉZVE (In re urbarii)
  Deák Ferenc munkái • „JAVÍTVA VÁLTOZTATNI” DEÁK FERENC ÉS ZALA MEGYE 1832. ÉVI REFORMJAVASLATAI • ZALA VÁRMEGYÉNEK AZ ORSZÁGOS KIKÜLDÖTTSÉGNEK RENDSZERES MUNKÁIRA TETT ÉSZREVÉTELEI 1832

  [...] végrendelése könnyen eloszlatná Nem szakadna ösz ve ily módon az atyai [...] téli hónapokra szükséges tűzifa vagy ősszel vagy télnek elején mind egyszerre [...] elkerülni mert tavasszal nyáron és ősszel a súlyos mezei munkák minden [...]

 • 44. III. A POLGÁRI TÖRVÉNYEK JAVALLATIRÓL
  Deák Ferenc munkái • „JAVÍTVA VÁLTOZTATNI” DEÁK FERENC ÉS ZALA MEGYE 1832. ÉVI REFORMJAVASLATAI • ZALA VÁRMEGYÉNEK AZ ORSZÁGOS KIKÜLDÖTTSÉGNEK RENDSZERES MUNKÁIRA TETT ÉSZREVÉTELEI 1832 • ÉSZREVÉTELEK AZ ORSZÁGOS KIRENDELTSÉGNEK A TÖRVÉNYES DOLGOKRÓL249 KÉSZÍTETT MUNKÁJÁRA

  [...] még a legnagyobb ménesekben is osz tozhassék gyermekeivel Továbbá ezen cikkelynek [...] tagokban osztassanak fel és ezen osz tálnak teljesítését per útján is [...] törvényeink lelkével és a hitelezőket ösz vehívó pereknek rendszerével de mivel [...]

 • 45. BEVEZETŐ
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENC ÜGYÉSZI IRATAI 1824 – 1831

  [...] vonalvezetése kialakult ugyan már 1824 őszén de ez a fajta kerek [...]

 • 46. MOLNÁR ANDRÁS: DEÁK FERENC ÉS A RENDSZERES MUNKÁLATOKRA TETT ZALAI ÉSZREVÉTELEK619
  Deák Ferenc munkái • „JAVÍTVA VÁLTOZTATNI” DEÁK FERENC ÉS ZALA MEGYE 1832. ÉVI REFORMJAVASLATAI

  [...] és a rendi alkotmány híveinek ösz szecsapása Zalában csak látszólag zárult [...]

 • 47. AZ ÁLLAM ÉS AZ EGYHÁZ KÖZÖTTI VISZONY SZABÁLYOZÁSÁRÓL.
  Deák Ferenc munkái • DEÁK FERENCZ BESZÉDEI • VI. KÖTET 1868–1873

  [...] történjék hanem halasztassék a legközelebbi őszre Halasztassék el először is azért [...]

 • 48. II. A TÖRVÉNYKEZÉS RENDÉRŐL
  Deák Ferenc munkái • „JAVÍTVA VÁLTOZTATNI” DEÁK FERENC ÉS ZALA MEGYE 1832. ÉVI REFORMJAVASLATAI • ZALA VÁRMEGYÉNEK AZ ORSZÁGOS KIKÜLDÖTTSÉGNEK RENDSZERES MUNKÁIRA TETT ÉSZREVÉTELEI 1832 • ÉSZREVÉTELEK AZ ORSZÁGOS KIRENDELTSÉGNEK A TÖRVÉNYES DOLGOKRÓL249 KÉSZÍTETT MUNKÁJÁRA

  [...] birtokosok értékbéli bátorságának állandóságával legszorosabb ösz vefüggésben vagyon ezen állandóságot pedig [...]

 

Találatok szűkítése Kiadvány
mind